Wednesday, 28 September 2011

Pengenalan Blog

Blog ini adalah berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam blog ini, terdapat pelbagai jenis bahan sumber seperti Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 5, rancangan mengajar harian Kajian Tempatan, nota-nota ringkas slide power point, video, slide gambar dan  latihan-latihan yang berkaitan dengan topik-topik Kesultanan Melayu Melaka.
Dalam blog ini, saya telah menyediankan soalan uji minda untuk menguji kefahaman murid-murid. Melalui uji minda ini, murid-murid diberi peluang untuk mengukuhkan penguasaan mereka terhadapt unit-unit yang berkaitan.
Oleh itu, diharapkan segalan bahan sumber yang terdapat di dalam blog ini dapat membantu guru dan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 

No comments:

Post a Comment

Sejarah Melaka

Loading...

Total Pageviews